Baza produkcyjna

SMT Centrum Produkcji

Jest zaanga?owany w produkcj? jednostek do kontroli zasilania, ich testowania i monta?u.

Fabryka do produkcji form

Sklep produkcji form jest sp??k? zale?n? firmy FlyAudio, jest on odpowiedzialny za rozw?j i produkcja wszystkich metalowych i plastikowych form. Wszystkie etapy produkcji odbywaj? si? w sklepie w celu zapewnienia wysokiej jako?ci produkt?w.

Fabryka do produkcji form

Centrum zatrudnia ponad 400 pracownik?w. FlyAudio posiada szereg urz?dze? do produkcji i testowania w celu zagwarantowania jako?ci i efektywno?ci produkcji.

Centrum Kontroli Jako?ci

«Jako?? przede wszystkim» to jest has?em centrum kontroli jako?ci FlyAudio. Nasze produkty spe?niaj? kryteria jako?ci. Jednocze?nie FlyAudio stale monitoruje ca?y ?a?cuch produkcyjny w celu unikni?cia niskiej jako?ci produkt?w.