6,5 calowy wy?wietlacz TFT z ekranem HD LCD o rozdzielczo?ci 800 * 480

6,5 calowy wy?wietlacz TFT z ekranem HD LCD i wsparcie 2650 tysi?ce kolor?w. Wsparcie: 4:3, 16:9 i pe?ny ekran.

Kontrast ekranu
Cyfrowy ekran o rozdzielczo?ci 800x480
Symulowany ekran o rozdzielczo?ci 480x234

Podczas przemieszczania, gdy si? deszcz, pod ci?nieniem atmosferycznym, gdy mg?a obraz na symulowanym ekranie nie b?dzie jasnym, a obraz na cyfrowym ekranie b?dzie jasnym i obecnym, jak w ?yciu. Uwaga: zdj?cia powy?ej, zosta?y uzyskane w oparciu o symulowany ekran i cyfrowy ekran.

Dost?pne funkcje
Przyciski sterowania odtwarzaniem
Kolor, ton, kontrast, jasno??
Regulacja g?o?no?ci
Roboczy interfejs
G??wny obszar roboczy
Interfejs samochodowego odtwarzacza DVD
Interfejs odtwarzacza CD
Pe?ne wsparcie DVD/VCD/CD/MP3 itp. A / V format?w multimedialnych
  • Pe?ne wsparcie DVD/VCD/CD/MP3 itp. A / V format?w multimedialnych
  • 4-kanalne wyj?cie, wbudowany 4 x 45W HI-FI dynamiki, kt?re zapewniaj? doskona?? jako?? d?wi?ku i obrazu. Nag?o?nienie, stoj?c w samochodzie tworzy unikalne poczucie d?wi?ku!
  • Ekran i tryb multi-funkcjonalny. Mo?esz jednocze?nie ogl?da? DVD i korzysta? z systemu GPS. Harmonia i kontrast ?wiat?a zapewnia idealne p?aski ekran.
Wspania?y d?wi?k b?dzie towarzyszy? Ci w drodze

Funkcjia auto-pami?ci

Po zatrzymaniu odtwarzania DVD lub CD i przenie?ieniu do innego interfejsu, rozpoczyna pracowa? funkcjia auto-pami?ci, kt?ra przechowuje bie??ce informacje. Po powrocie do filmu - poka? b?dzie automatycznie nadal z ostatniego miejsca zatrzymania.

Wspania?y d?wi?k i najwy?sza przyjemno?c!

4-kanalne wyj?cie, wbudowany 4 x 45W HI-FI dynamiki, kt?re zapewniaj? doskona?? jako?? d?wi?ku i obrazu. Nag?o?nienie, stoj?c w samochodzie tworzy unikalne poczucie d?wi?ku!

Regulacja d?wi?ku
Wyb?r d?wi?ku ?rodowiska

Zewn?trzny wzmacniacz mo?e by? pod??czony do uzyskania najlepszego efektu d?wi?ku.