Telewizja cyfrowa (pe?ny samochodny TV)

Modu? telewizji cyfrowej (sprzedawany oddzielnie):

  • Standardy nadawania DVB-T i MPEG4.
  • Zakres cz?stotliwo?ci 6/7/8 MHz.
  • Wsparcie wyj?cia obrazu VBI i OSD.
  • Wsparcie dla napis?w.
  • R?czne, automatyczne i QUICKTRACK wyszukiwanie kana??w.
  • Praca przy pr?dko?ci do 160 km/h.
  • Aktualizacja przez port RS232.
  • Broadcasting System PAL/NTSC.