Zwrot multimedialnego systemu nawigacji

Dziękujemy za skorzystanie z wielofunkcyjnego multimedialnego systemu nawigacji z firmy FlyAudio. W celu upewnienia, że każdy produkt jest odpowiedni do stosowania przez użytkownika końcowego mamy szereg funkcjonalnych testów i testów przy maksymalnym obciążeniu przed przybyciem towaru na sprzedaż. Każdy test spełnia międzynarodowe standardy, takie jak TUV, CE, CCC i posiada odpowiedni certyfikat.
Każdy użytkownik produkta FlyAudio ma prawo do bezpłatnego zastąpienia urządzenia przez okres 14 dni od daty zakupu urządzenia.

Zasady bezpłatnego zastąpienia:

1. Urządzenie posiada wad funkcjonalnych gdy jest właściwe wykorzystane w ciągu 14 dni od daty zakupu;
2. Urządzenie nie było naprawione lub demontowane;
3. Wady zwnętrzne nie istnieją, plomba gwarancyjna nie jest uszkodzona;
4. Dostępnośc istniejących dokumentów w sprawie zakupu (faktury i quittance) oraz karta gwarancyjna.

Gwarancją nie są objęte:

1. Jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się systemem;
2. Korzystanie z systemu w nieodpowiednich warunkach, takich jak: napięcie, temperatura środowiska, wilgotność, trafienie błyskawicy i inni czynniki technologiczne;
3. Szkody spowodowane przez takie nieprzewidywalne czynniki jak: klęski żywiołowe, awarii, itp.;
4. Uszkodzenie w czasie instalacji lub naprawy bez zgody spółki FlyAudio Ukraina
5. Minęło ponad 3 miesięcy od daty zakupu.

Komentarze na bezpłatne zastąpienie:

1. Uwaga: Produkt, który należy zastąpić, powinen być doprowadzony do miejsca zakupu, takiemu jak centrum serwisowy firmy FlyAudio Polska lub centrum serwisowy autoryzowany przez firmę FlyAudio Polska.
2. Produkt, który należy zastąpić, musi być sprawdzane przez ekspertów technicznych na zdolność do zastąpienia, a konsument powinien być poinformowany o przyczynie niepowodzenia.
3. Serwis wymiany produktów obejmuje wymianę tylko głównego urządzenia, za wyłączeniem innych akcesoriów (kable, instrukcje obsługi, itp.)
4. Będziemy brać niewielką opłatą w obecności zadrapań czy plamy błota na głównym urządzeniu.
5. Jeśli urządzenie nie jest w magazynie, to personel będzie określać nowy termin z klientem. Jeśli klient nie zgadza się z określonym terminem czasu i zabjera urządzenie, wierzymy, że klient odmówił się naszych usług w celu zastąpienia.
6. Po zmianie produktu, dają sie nowy terminy do bezpłatnego zastąpienia.
7. Towary bez dodatkowych specyfikacji, towary sprzedawane po specjalnej cenie, i produkty uzyskane przy wymianie starych urządzeń na nowe, nie są przedmiotem bezpłatnej wymiany.

Przyjazny komentarz: Jeśli nie masz rozumienia w elektronice i samochodowych aplikacji, niech specjaliści-techniki firmy FlyAudio Polska pomogą Ci w instalacji systemu.