Informacje o firmie

Firma FlyAudio Polska jest oficjalnym przedstawicielem firmy FlyAudio Corporation na terytorium Polska.

Firma FlyAudio Corporation jest sp??k? zale?n? i jest w?asno?ci? firmy Creator Group China. Firma specjalizuje si? w produkcji AV, ACS produkt?w i touchpad?w, posiada w?asne umiej?tno?ci do produkcji zaawansowanych technicznie produkt?w, posiada centrum badawcze, centrum SMT proces?w, sklepu monta?u, dzia? sprzeda?y, filie w Tajwanie, Singapur, Australia, USA i centrum serwisu po ca?ym ?wiecie.


Creator Corporation posiada ponad 10 lat do?wiadczenia w produkcji AV sprz?tu, posiada wiele zaawansowanych R&D o?rodk?w w ?wiecie, technologie audio i technologie kontrole kt?rych s? zawsze na najwy?szym poziomie, i posiada znakomit? reputacj? w bran?y AV na ?wiecie.


Wielofunkcyjny multimedialny system nawigacji z firmy FlyAudio jest prawdziwym arcydzie?em zespo?u z R&D centrum Creator Corporation, i ??czy w jednym produkcie 10 lat do?wiadczenia w dziedzinie AV technologii cyfrowych. System jest przeznaczony dla kierowc?w ze smakiem do pierwszej klasy produkt?w. To jest zast?pienie pierwszej klasy dla radioodtwarzacza / magnetofony.