FlyAudio i Apple iPhone 3G


Nie tak dawno, d?ugo oczekiwany telefon Apple iPhone 3G pojawi? si? na rynku Ukrainy. Dobra aktualno?c dla wszystkich w?a?cicieli "Flyaudio" i nowego Apple iPhone 3G - teraz telefon Apple jest zgodnym z naszym systemem.
Kabel do nowych "iPod Nano, iPod Classic, iPod Touch, iPhone 3G" jest teraz dost?pny dla wszystkich system?w Flyaudio! Ten kabel zupe?nie rozwi?za wszystki problemy nowych u?ytkownik?w Apple.
Nowy kabel nie tylko umo?liwia odtwarzanie muzyki z odtwarzacza/telefonu za po?rednictwem radioodtwarzacza samochodowego, ale tak?e ?aduje akumulator urz?dzenia w trakcie po??czenia.